Všeobecné podmínky pro zapůjčení předmětu

 

 • Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.

 

 • Zákazník při zapůjčení předmětu předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz,řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list apod.)

 

 • Zákazník zaplatí za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku. Odečítá se při vrácení .

 

 • Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek zálohy za zapůjčený předmět uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.

 

 • Při zapůjčení předmětu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení. 1. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu, nejpozději druhý den ráno do 9 hodin po sjednaném termínu půjčení jinak se účtuje další den zapůjčení.

 

 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.

 

 • V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výší 3000 Kč za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.

 

 • Zákazník vrací předmět zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši od 150,-Kč (slabé znečištění) do 300,-Kč (silné znečištění) bez DPH na náklady vyčištění předmětu.

 

 • V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
  Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení předmětu v plné výši a zákazník platí půjčovné ve výši dle platného ceníku.

 

 • V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.

 

 • V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.

 

 • Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného předmětu.

 

 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.

Glazing AUTODÍLY s.r.o. Kontakt – 387410845 / 387410161
Okružní 709 – 602334465 / 602829275
České Budějovice
37001